RODO

Klauzula informacyjna
  1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest MDM Maszyny s.c. ul. Oleska 125a, 45-231 Opole, zwany dalej: Administratorem. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@mdmmaszyny.pl lub telefonując pod numer: (+48) 77 441 64 54
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji OWS i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  5. Twoje dane będą przechowywane pod adresem Administratora nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 20 lat od dnia rozwiązania Umowy.
  6. Administrator może przekazać Twoje dane odbiorcom zajmującym się realizacją zamówionych usług lub transportem zamówionych towarów tylko w celu realizacji zawartej Umowy
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Wyslij wiadomość