Stabilizacja

 

Po co stabilizować podłoże?

Wysokie koszty związane z wymianą gruntu coraz częściej skłaniają inwestorów do stabilizacji zastanego podłoża. Odbywa się to poprzez zastosowanie odpowiednich metod trwałego wzmacniania i utrwalania gruntów w celach budowlanych. Efekt ten można uzyskać łącząc istniejący grunt z odpowiednimi ulepszaczami za pomocą specjalistycznych maszyn - takich jak stabilizatory VALENTINI. 
Niezależnie od tego jakiego środka do stabilizacji używamy niezbędne jest odpowiednie wymieszanie go z istniejącym gruntem w celu utrzymania homogenicznej struktury. Najlepsze wyniki uzyskają Państwo korzystając z urządzeń marki VALENTINI. Stabilizatory kruszące VALENTINI jako jedyne na polskim rynku nie wymagają zdejmowania starej nawierzchni bitumicznej o grubości do 30cm. System wtryskiwania cieczy stabilizującej bezpośrednio do komory mieszania umożliwia ograniczenie przejazdów maszyny do jednego. Najczęstszym problem firm wykonujących stabilizację są wtrącenia skalne, oraz kamienie znajdujące się w zastanej podbudowie. Wykorzystując stabilizatory innych producentów, należy wydostać kamienie na zewnątrz, usunąć je z terenu stabilizowanego i dopiero wówczas przystąpić do stabilizacji. Dzięki stabilizatorom kruszącym VALENTINI można przeprowadzić stabilizację bez dodatkowych kosztów związanych z usuwaniem kamieni, wykorzystując je dodatkowo do wzmocnienia podbudowy. 
Unikalne możliwości stabilizatorów gruntu VALENTINI umożliwiają wykonywanie stabilizacji niezależnie od wielkości kamieni jakie znajdują się w zastanym gruncie. Pozwala to ograniczyć do minimum koszty, zaoszczędzić czas, oraz wydatnie zwiększyć możliwości firmy. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z proponowanymi Państwu maszynami.